• 1. Introduktion

  Den här personuppgiftspolicyn (härefter ”Personuppgiftspolicyn”) är till för att du som användare ska känna dig trygg med de uppgifter som vi (Papilly AB (publ), härefter ”Papilly”) hanterar om dig inom ramen för våra nätbaserade självhjälpstjänster (härefter ”Webbtjänsten”). Tänk på att genom att använda Webbtjänsten så samtycker du till att vi behandlar personuppgifter om dig.

  Den information som återfinns inom ramen Webbtjänsten generas automatiskt och ska inte uppfattas som medicinska råd eller ställda diagnoser. Papilly är inte en medicinsk organisation och dess personal kan inte lämna dig medicinska råd eller ställa diagnoser.

 • 2. Vad är personuppgifter?

  All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet räknas som personuppgifter. I Webbtjänsten förekommer det personuppgifter som t.ex. användarnamn, mailadress, betalningsinformation och information som du matar in i Webbtjänsten (sammantaget härefter ”Personuppgifter”).

 • 3. Vad är känsliga personuppgifter?

  Känsliga personuppgifter är sådana som avslöjar religiös eller filosofisk övertygelse samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv (härefter ”Känsliga personuppgifter”). Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök. Således är det möjligt att en del av de Personuppgifter som du lämnar inom ramen för Webbtjänsten är Känsliga personuppgifter.

 • 4. Vad använder vi personuppgifter till?

  Vi registrerar, bearbetar och lagrar namn, ålder, kön, användarnamn och mailadress för att tillhandahålla Webbtjänsten.

  Vi, och/eller tredje man, registrerar, bearbetar och lagrar namn, betalkortnummer, adress samt därmed förenliga Personuppgifter, nödvändiga för betalning av Webbtjänsten.
  Vi behandlar de Personuppgifter som du lägger in i Webbtjänsten när du använder den, t.ex. svarar på frågor.

  Vi behandlar Personuppgifter i kommunikations- och marknadsföringssyfte till dig som användare, t.ex. information om ny funktionalitet eller driftstopp p.g.a. underhåll i Webbtjänsten.

  Vi, och/eller tredje man, behandlar Personuppgifter för att tillhandahålla support till användare av Webbtjänsten. För att tillhandahålla support används även ett ärendehanteringssystem vari Personuppgifter behandlas.

  Vi behandlar Personuppgifter för att analysera, utvärdera och utveckla Webbtjänsten.

  Vi behandlar Personuppgifter för att tillsammans med andra användares Personuppgifter skapa aggregerad data, i syfte att utvärdera och utveckla Webbtjänsten, samt skapa statistik av Webbtjänsten. Den aggregerade datan kan inte identifiera en specifik användare och är således inte personuppgifter.

  Vi behandlar Personuppgifter i forskningsändamål. All forskning som innebär behandling av Personuppgifter prövas av forskningsetisk kommitté innan sådan behandling vidtas och särskilt samtycke kommer inhämtas innan behandling.

 • 5. Vem är ansvarig?

  Papilly är enligt personuppgiftslagen ansvarig för behandling av personuppgifter i Webbtjänsten och därför personuppgiftsansvarig. De underleverantörer som för Papilly’s räkning behandlar personuppgifter i Webbtjänsten, t.ex. avseende drift och support, är personuppgifts-biträde i personuppgiftslagens mening, se nedan under punkt 8.

 • 6. Samtycke

  När du godkänner den här Personuppgiftspolicyn så godkänner du att vi använder dina Personuppgifter i enlighet med vad som beskrivs ovan i avsnitt 4.

  Du godkänner också:

  – att vi använder cookies och annan teknik,
  – att vi kan komma att överföra din information till ett land utanför EU/EES som uppfyller kraven på adekvat skyddsnivå för att sköta drift och utveckling av Webbtjänsten.

 • 7. Ändringar i perosnuppgiftspolicyn

  Skulle vi behöva ändra i Personuppgiftspolicyn så kommer vi avisera det vid inloggning till Webbtjänsten och på Pappily’s hemsida (”Webbplatsen”) samt informera om innehållet om de nya villkoren du godkänner.

 • 8. Delande av information

  Vi kan komma att anlita oberoende leverantörer för tjänster i anslutning till vår Webbplats eller Webbtjänst. Dessa leverantörer kan komma att behandla Personuppgifter som är insamlade via Webbtjänsten.

  Vi kommer alltid att sträva efter att begränsa sådan tillgång till Personuppgifter och att endast dela information som skäligen behövs för att leverantörerna ska kunna göra sitt arbete.

  Vi kommer även kräva av dessa leverantörer att de (i) skyddar dina Personuppgifter i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och (ii) inte använder eller avslöjar dina Personuppgifter i något annat syfte än att tillhandahålla oss avtalade produkter eller tjänster.

  Vi kan komma att dela aggregerad data med tredje man i olika syften, t.ex. föreläsning, rapporter och försäljning.

  I de fall Papilly delar Personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde kommer ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås.

 • 9. Vad händer när ditt konto stängs?

  Om ditt konto sägs upp eller avregistreras kommer vi även fortsättningsvis att lagra information som hör till kontot. Detta för att du ska kunna öppna ditt konto igen om du vill det.  Om du inte vill att vi ska spara några uppgifter om dig så ber vi att du skickar oss ett e-postmeddelande på info@papilly.com och berättar det.

 • 10. Företagsval

  Om du är ansluten till Webbtjänsten via ett avtal mellan din arbetsgivare och Papilly kan vi komma att lämna statistik om Webbtjänstens användande till din arbetsgivare.

  I syfte att din arbetsgivare ska kunna få del av hur många och vilka som genomgått en kurs kan vi komma att lämna uppgifter om vilka ansluta anställda som genomfört vilka moment.

  I övrigt lämnas endast information i en sådan form att individuella användare inte kan identifieras med informationen.

 • 11. Hur kontaktar jag er?

  Om du har några frågor om vår Personuppgiftspolicy eller har någon annan fråga så får du gärna kontakta oss på: info@papilly.com.

  Personuppgiftsansvarig:
  Anders Tengström
  anders.tengstrom@papilly.com