Papillys stressprogram innebär ett helt nytt sätt att motverka stress och åstadkomma ökat välmående. Bakom programmet står ledande svenska och internationella stressforskare från bland annat Karolinska institutet och Stressforskningsinstitutet. Programmet bygger på flera års svensk och internationell forskning. Med stöd i forskning och klinisk erfarenhet har våra experter valt ut de övningar och verktyg som man vet är effektiva och leder till resultat. Programmet bygger främst på ACT, den utvecklade form av KBT som visat sig ge bäst förutsättning för förändring och ökat välmående. Men bara kunskap räcker inte. Papillys interaktiva metod är kraftfull och unik. Det är en forskningsbaserad individuell väg till bestående förändring.

Det räcker inte med kunskap

Det är svårt att ändra en vana eller ett beteende. De flesta vet att stress kan vara skadligt och hindra oss från att leva det liv vi vill, ändå drabbas allt fler av stressrelaterade problem. Att läsa en bok eller gå en kurs kan ge insikt, men skapar sällan bestående förändring. Det krävs något mer. Vi måste praktiskt använda kunskapen för att den ska bli en del av oss. Papillys stressprogram är utarbetat för att aktivera användaren och på så sätt skapa förutsättning för verklig förändring.

Metoden skapar förändring

Det kan vara svårt att själv upptäcka var problemen med stress ligger och vilka förändringar som behövs i våra liv. All utveckling är lite jobbig och vi kan behöva praktiskt stöd. Att reflektera, skriva in och träna i individuellt anpassade övningar skapar en beteendeförändring som annars är mycket svår att få till.

Programmet har en inre struktur som gör det lätt och attraktivt för användaren att följa en ”snitslad bana”. Användaren får hjälp att kartlägga och förstå sina svårigheter, beteenden och värderingar. Dessa återkommer i programmet och används på olika sätt i olika övningar som hjälper användaren att hantera och jobba med just sina egna utmaningar. Lösningen guidar och hjälper användaren till en bestående förändring.

Utforska – aktivera – förändra

Programmet arbetar med anpassad återkoppling på individnivå. Som användare får du hjälp och stöd att först kartlägga och sedan ändra på det som inte fungerar i livet. Målet att börja agera mer funktionellt. Du får hela tiden feedback och motiveras att träna på att använda de strategier som skapar förändring just för dig.

Så här går det till

Du kan genomföra Papillys stressprogram när och var du vill, i din egen takt. Programmet följer en tydlig struktur och består av 8 sessioner med korta avsnitt och interaktiva övningar. Eftersom en förändringsprocess måste få genomslag i din vardag mellan sessionerna kan du inte göra programmet snabbare än under en 8-veckorsperiod, en session per vecka. Varje session tar ca 20-30 minuter att genomföra. Du behöver inte göra hela sessionen på en gång utan kan avbryta och komma tillbaks vid ett annat tillfälle. Det du skrivit in sparas och programmet återupptas där du var sist. Programmet håller mycket hög säkerhetsnivå och ingen annan än du kan någonsin läsa det du skriver.