Stressen har ett högt pris

Allt fler drabbas av stressrelaterad ohälsa. Samtidigt är sjukskrivningarna bara en del av problemet. Även låga nivåer av stress försämrar vår kapacitet och samarbetsförmåga. Papillys unika program är ett enkelt och effektivt verktyg för att minska stressen och förebygga ohälsa.

Läs mer om stress på arbetsplatsen

Låt inte lågan brinna ut

Att ha höga ambitioner och stort engagemang är fantastiska egenskaper. Men stark drivkraft har en baksida. Som högpresterande inser vi ofta inte själva att vi är i riskzonen. Stressprogrammet når alla i organisationen och hjälper viktiga nyckelpersoner att få större insikt och hålla lågan levande.

Från första till sista raden

Stress får oss att prestera sämre. Samarbetsförmåga, kreativitet och logiskt tänkande – det är bara några av alla egenskaper som påverkas. Lösningen är att öka motståndskraften mot stress. Kort sagt, med Stressprogrammet blir vi bättre rustade att möta utmaningar och stresstoppar.

Vi blir mer effektiva. Engagemanget och välmåendet ökar. Sjuktalen går ner. Förändringen är på riktigt och resultaten märks ofta snabbt. I kundmötet, under kaffepausen och på sista raden.

Följ framstegen

Du som arbetsgivare får tillgång till användbar information och statistisk från Stressprogrammet. Ingen information om den enskilde individen lämnas ut, statistiken är på gruppnivå. Som arbetsgivare ser du till exempel hur stressnivån utvecklas på företaget, vilka stressfaktorerna är och vilka återhämtande aktiviteter dina medarbetare föredrar. Vi gör sammanfattande analyser vilket ger dig ovärderliga insikter om din organisation.

Är det dags för din arbetsplats?

Vi berättar gärna mer om hur Papillys lösning enkelt och effektivt kan göra stor skillnad för din organisation och dina medarbetare. Maila till info@papilly.com eller ring oss på 08- 611 51 00.

Kontakta oss