• Det här är stressprogrammet

  • När ska man använda stressprogrammet?

   Stressprogrammet är utformat för att enkelt och effektivt minska och förebygga stress – innan den leder till ohälsa. Det riktar sig till dig som känner att stress inverkar på ditt liv och din vardag. Kanske har du redan flera olika stressymptom och vill må bättre eller så vill du lära dig att förebygga stress och lättare hantera stressiga perioder. De flesta av oss upplever stressiga perioder och kan ha stor nytta av att lära sig hantera utmaningar i livet.

  • Vad består programmet av?

   Programmet består av åtta sessioner som är en halvtimme långa vardera, där vi hjälper användaren att titta över sitt liv och ger användaren konkreta verktyg för att hantera sin stress och nå balans.

  • Hur lång tid tar programmet att genomföra?

   Programmets består av 8 sessioner som delas upp på lika många veckor. Varje session tar cirka 20 – 40 minuter att genomföra. Du gör programmet i din egen takt och kan gå ut och in i programmet hur du vill, allt sparas.

  • Hur får användaren hjälp att fortsätta använda programmet?

   Papillys program är utvecklade för att hela tiden ge användaren feedback på hur det går och vad man kan göra för att försöka komma vidare om man upplever att det står och stampar. Programmen är tydliga med att det bara är individen själv som kan besluta om och genomföra en förändring som gynnar den.

  • Är Papillys program en behandlingsmetod?

   Nej. Papillys program bygger på konceptet självhjälp där användaren själv med stöd av programmen och andra funktioner hjälper sig själv till de förändringar man vill göra.

  • ”Vetenskap och beprövad erfarenhet” ligga bakom behandlingsmetoderna – vilken forskning stöder sig programmet på?

   Papilly stödjer sig på den psykologiska forskning och kunskap som säger vad för slags behandling/förhållningssätt/övningar som hjälper mot olika vanliga psykologiska svårigheter. Vidare stödjer sig Papilly mot den forskning som finns rörande internet-terapi, där Sverige är världsledande. Läs mer under ”Forskning”.

  • Vilken vetenskaplig grund vilar stressprogrammet på?

   Forskning visar att kognitiv beteendeterapi, och framförallt den utvecklade form som kallas ACT, är den mest effektiva behandlingsmetoden för att förebygga bland annat stressrelaterade besvär. Åtskilliga svenska och internationella studier visar också att KBT på internet och internet-terapi har god effekt och är jämförbar med traditionell psykoterapi där man regelbundet träffar en terapeut.

  • Vilka konkreta verktyg ger stressprogrammet?

   Flera! T.ex. olika problemlösningsmodeller som hjälper användaren att bryta ner problem till hanterbara delar för att få till förändring. Det handlar om att göra en personlig och individuell stressanalys och därmed få hjälp som fungerar för just dig.

   Genom att svara på frågor får användaren hjälp att strukturera och kartlägga sitt liv för att definiera problem och utmaningar samt hitta sätt att få återhämtning. Det finns även en kalenderfunktion som hjälper användaren att planera in till exempel den viktiga återhämtningen.

  • Kan jag genomföra stressprogrammet om jag har blivit utbränd?

   Om du blivit sjukskriven på grund av stress ska du få behandling för detta via sjukvården. Papillys stressprogram är framtaget för att effektivt hjälpa användaren hantera sin stress för att på sätt förebygga stressrelaterade besvär. Det finns dock inget som hindrar att du testar programmet för att se om det kan vara något som kan ge dig stöd framåt. Du gör programmet helt i din egen takt.

  • Finns Stressprogrammet bara på svenska?

   Produkten finns just nu bara på svenska, men Papilly planerar att erbjuda sina produkter på den internationella marknaden vilket i praktiken innebär att tjänsten kommer att bli tillgänglig på flera språk.

 • Stressprogrammets effekter

  • Hur vet jag att programmet verkligen fungerar?

   Papillys stressprogram bygger på den samlade kunskapen och den senaste forskningen om stress och om vilka metoder som har bäst effekt. Med stöd i forskning och klinisk erfarenhet har våra experter valt ut de strategier och övningar som erfarenheten visat har bäst effekt och ger goda resultat.

  • Vad är konkret resultatet?

   När stressprogrammet är klart har du lärt dig ett flertal strategier för att hantera stressande tankar och livssituationer på ett för dig funktionellt sätt. Du har fått de bästa förutsättningar till bättre balans och kontroll i livet.

  • Hur kan programmet hjälpa mig längre fram i livet?

   Kunskaperna och strategierna som är det konkreta resultatet av programmet kommer du kunna använda i nya situationer som uppstår längre fram i livet.

  • Hur vet ni att stressprogrammet verkligen fungerar?

   Vi mäter användarens stressnivå före, under och efter programmet. Men några garantier finns aldrig! Det vi vet är att innehållet i programmet har testats på gruppnivå och att det då gett goda resultat. T.ex. har vi gjort en studie på sjuksköterskestudenter vid Karolinska Institutet. Mätningen visade att gruppen som gick kursen hade betydligt mindre stress jämfört med kontrollgruppen, mindre utmattningssymptom, bättre hälsa, större arbetsengagemang, mm. De flesta effekterna kvarstod efter tre månader (studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Anxiety Stress Coping, 2015).

  • Är det inte mer effektivt att gå i terapi?

   Det är svårt att jämföra stressprogrammet med individuell terapi hos psykolog. Vi vill framförallt hjälpa de som annars inte får någon hjälp alls, innan stressen blivit övermäktig och de söker sjukvård. Det finns dessutom många studier som visar att internetbaserad behandling har mycket goda resultat.

  • Kommer stressprogrammet att hjälpa alla?

   Resultatet kommer att variera från individ till individ. Den viktigaste nyckeln till framgång är användarens egen motivation att göra förändringar i sitt liv som ger bättre balans och livskvalitet. Hos Papilly får du verktygen som hjälper till.

  • Kan Papilly garantera resultat?

   Vi kan garantera att de hjälpmedel och verktyg du får tillgång till i programmet har visat effekt i forskningsstudier. I slutändan är det du som måste göra förändringar i ditt liv.

 • Att använda stressprogrammet

  • Vad kan jag förvänta mig under tiden jag följer stressprogrammet?

   Att följa programmet är en upplevelse i sig. Du kommer att upptäcka nya saker du inte visste om dig själv eller sett tidigare. I programmet kommer du att få hjälp med att kartlägga vad som stressar dig och göra övningar som hjälper just dig att hantera det som du upplever är orsaken till din stress. Några av frågorna du får svar på:
   Vad är återhämtning för just dig?
   Vad är viktigt för dig i ditt liv?
   Vad ska du acceptera inte går att påverka?

  • Hur kommer jag igång?

   Gå till Kom igång. Skapa en enkel profil så kan du i lugn och ro prova en del av programmet (inga betaluppgifter behövs). Efter prövotiden får du tillgång till hela tjänsten för 295 kr per månad (inkl. moms).

  • Kan jag göra programmet under en kortare tidsperiod än 8 veckor?

   Nej, varaktiga förändringar tar tid att befästa och därför kan man inte göra programmet snabbare än på 8 veckor.

  • Kan jag genomföra stressprogrammet tillsammans med någon.

   Nej, metoden utgår från din specifika livssituation. Däremot har du självklart möjlighet att licensiera Papillys stressprogram även till exempelvis din partner, din släkt eller dina vänner.

  • Så efter åtta veckor är det klart – då är man frisk, kvitt sin stress?

   Den kortaste varianten av kursen är åtta veckor lång, bestående av åtta sessioner. Men programmet är flexibelt – behöver du längre tid, kan du få det, och vill du repetera eller göra om delar av programmet längre fram, går det bra. Många upplever dessutom stora förbättringar tidigt i programmet.

  • Jag känner mig mindre stressad nu efter att ha gått programmet - hur gör jag för att fortsätta så här?

   Det viktigaste nu är att du gör allt som står i din makt för att göra dina nya vanor till rutiner. Till hjälp har du de olika övningarna i Stressprogrammet som du gått igenom. Du kan återbesöka dem och se till att åter bli inspirerad eller om du vill göra om något för att anpassa till en specifik livssituation.

  • Stressprogrammet har inte hjälpt mig, jag är lika stressad som förut - varför funkar det inte?

   De flesta som börjar göra programmet upplever omedelbart en förbättring. Men vi är alla olika. Förändring tar tid att genomföra och det kan ta tid att vänja sig själv och andra med sitt nya beteende. För att lyckas med en beteendeförändring krävs både vilja och uthållighet.

  • Jag började programmet och känner nu efter tredje sessionen att jag fått mer balans och kontroll i mitt liv. Måste jag verkligen gå klart allt?

   Du väljer själv. Många upplever stor förbättring redan tidigt i programmet men du kommer ha stor nytta även av de kommande sessionerna. Om du fortsätter i programmet kommer de positiva förändringar du nu upplever befästas mer för att bli en de av ditt liv. Du gör programmet i din egen takt.

  • Måste man göra alla övningar mellan sessionerna? Jag hinner inte!

   Det viktigaste med programmen är att du gör dem i din takt som du känner att du hinner och orkar med. Ditt mål bör vara att försöka orka och hinna med det som programmet vill att du ska göra. Och glöm inte att allt du gör i programmet är en investering i dig själv!

  • Varför går vissa moment i stressprogrammet inte att hoppa över?

   Vi har gjort så eftersom en tydlig och ibland tvingande struktur är till stor hjälp när vi människor ska göra ett förändringsarbete. För att få en förändring är vissa saker viktiga att reflektera över och formulera sig själv runt. De momenten har vi valt att göra obligatoriska.

  • Hur gör jag om jag vill gå programmet igen?

   Om du har avslutat programmet kan du när du vill börja om programmet igen. Din data finns lagrad och vill du ändra något vartefter du gör om programmet så skriver du bara den nya informationen så sparas den.

  • Hur gör jag om jag vill göra om en särskild övning?

   På din profilsida finns det möjlighet att återbesöka de flesta viktiga övningarna i Stressprogrammet

  • Stresstestet säger att jag ligger på gränsen mellan gult och rött – vad är normalt i vårt samhälle idag?

   Många människor i vårt samhälle rapporterar stress och stressymptom. Exakt hur många som har samma värde som du vet vi inte. Det vi kan säga är att om man går upp på det röda så är man på stressnivåer som återfinns hos personer som sökt professionell hjälp.

 • Integritet och konfidentialitet

  • Vad händer med det jag skriver in i programmet?

   Allt som skrivs in i textfält eller val som görs i programmet sparas i Papillys databas. Du behöver inte spara, det sker automatiskt. Ingen annan kan läsa det du skrivit in eller de val du gjort.

  • Det här känns som väldigt personliga uppgifter, är det någon som läser det jag skriver?

   Nej, ingen läser det du skriver.

  • Hur skyddas min personliga integritet?

   Kommunikationen mellan användarens dator/mobil och papilly.com krypteras med HTTPS/SSL, precis som det fungerar på våra svenska banker idag. Det finns inte möjlighet för någon annan att se vad du har svarat eller skrivit in i programmet.

   Vi följer Datainspektionens riktlinjer och krav på skydd av personlig information. Det innebär bland annat att du enligt Personuppgiftslagen (PUL) har rätt att få reda på vilken information som sparats kring dig. Vi lovar också att inte sälja någon information som du lämnat till oss till tredje part, det vill säga andra företag som skulle kunna använda den i marknadsföringssyfte.

  • Om jag fått programmet av min arbetsgivare, kan denne läsa vad jag skrivit in i programmet?

   Nej, din arbetsgivare kan aldrig få reda på vad du svarat eller fyllt i. Den statistik som presenteras för företaget är sammanslagen på t.ex. avdelning, arbetsgrupper etc. Data som presenteras har för företagen består alltid av minst 5 personer.

  • Granskar ni vad som skrivs för att hålla koll på att ingen användare är på väg in i svår psykisk sjukdom etc?

   Nej. Papilly tittar inte i databasen efter någonting. Däremot finns inbyggt i systemet att programmet uppmanar användaren att ta kontakt med vården om personen rapporterar svåra problem eller har en mycket hög stressnivå.

 • Pris och abonnemang

  • Säkra kortbetalningar

   Papilly erbjuder i samarbete med SveaWebPay, som ingår i SveaEkonomikoncernen, en säker kortbetalning med VISA och MasterCard. SveaWebPay är certifierad enligt standard PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Kortköpen sker direkt hos SveaWebPay och all information är krypterad enligt gällande standard och regler. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Socke3ts Layer). Ingen kortinformation hanteras eller sparas av Papilly. Pengarna dras direkt från ditt konto i samband med att du godkänner transaktionen.

  • Pris

   Stressprogrammet kostar 295 kr per månad inklusive moms. Enkelt, lätt och utan bindningstid.

  • Varför har ni abonnemang?

   Vi har valt abonnemang till en låg månadskostnad för att så många som möjligt ska kunna få tillgång till tjänsten. Istället för att du eller din arbetsgivare betalar en större summa för ett program man inte vet fungerar har du möjlighet att prova gratis och sedan fortsätta för bara 295 kr per månad så länge du vill. Nyheter, uppdateringar och andra förändringar ingår automatiskt i abonnemanget. Passar inte programmet dig kan du när som helst avbryta abonnemanget.

  • Betalning

   Vi erbjuder en smidig betalningsfunktion med löpande betalning via betal- och kreditkort. Du registrerar dig helt utan bindningstid och kan när du vill enkelt avsluta din betalning och har då tillgång till vår tjänst tills din innestående betalningsperiod löper ut. När du väljer att bli betalande medlem efter din provperiod, fyller du i dina kortuppgifter och får då tillgång till hela tjänsten.

  • Hur avslutar jag min prenumeration?

   Hos Papilly är det enkelt att pausa eller avbryta sitt abonnemang. Under Min Profil kan du välja att avbryta abonnemanget. Du har sedan tillgång till tjänsten tills din innestående betalningsperiod löper ut. Det är lika smidigt att förnya den där du vill komma igång igen.

 • Support

  • Vart vänder jag mig om jag vill komma i kontakt med er, för att jag har:

   a. tekniska problem Om du har tekniska problem kan du lämna feedback direkt i programmet. Du kan också ringa en supporttelefon på 0771 – 611 510 där du kan beskriva problem av teknisk natur. Du kan även maila dina frågor till support@papilly.com.

   b. har frågor om innehållet i programmen Feedback som rör innehåll lämnar du direkt i programmet via feedback-fliken. Om du behöver support med hur programmet fungerar kan du ringa 08 – 611 51 00.

   c. vill använda det för min arbetsplats Om du tror att Papillys tjänster skulle vara något för ditt företag kan du mejla om detta till info@papilly.com eller ringa oss på telefonnummer 08 – 611 51 00

   Kontakta oss på mejladressinfo@papilly.com

  • Vilken ”support” finns tillgänglig för användaren

   Papilly erbjuder teknisk support du stöter på problem i själva programmet och programvaran. Support lämnas på telefon (se särskilt nummer).

 • Papilly V/S andra metoder

  • Finns det något liknande på marknaden?

   Nej, inte vad vi vet. Det finns olika internetbaserade behandlingsformer för stress, men de är i sjukvårdens regi och kräver remiss. Papillys tjänst är unik eftersom vi erbjuder ett forskningsbaserat interaktivt program för friska användare som får hjälp att systematiskt lära sig hantera sin stress och på sätt förebygga ohälsa och sjukdom. Dessutom har programmet trevlig design och är enkelt att använda.

  • På vilket sätt är Stressprogrammet unikt?

   Papilly är unika. Det finns ingen som jobbar med systematiska interaktiva självhjälpsprogram på nätet. Det finns en uppsjö av självhjälpsböcker, en del av dem bygger på forskning, men studier visar att de mycket sällan förmår hjälpa läsaren till beteendeförändringar.

   Självhjälp på nätet – där man läser texter på en skärm istället för i en bok har i vissa studier visat sig effektiva medan andra inte visar resultat. Papilly kombinerar informationen som finns i självhjälpsböcker med inlärningspsykologi och den process och struktur man använder i psykoterapi för att hjälpa användaren till att lättare åstadkomma en beteendeförändring.

  • Varför skulle Papillys lösning vara bättre än konkurrerande tjänster som säger sig minska stress?

   Papillys program bygger på den senaste forskningen om de olika problemområdena. Dessutom har vi använt oss av de metoder och processer som forskningen visar ger bästa förutsättningar till förändring. Varje program tas fram av en expert på området och granskas av flera andra experter för att säkerställa att innehåll och struktur motsvarar vad vi vet fungerar idag. Vi har särskilt tänkt på att programmen ska vara systematiska och uppmuntra till beteendeförändring. Programmen i Papilly kommer att förändras och uppdateras om och när ny och ännu bättre kunskap kommer fram.

  • Hur skiljer sig Papillys tjänst från tjänsterna som redan finns på nätet?

   Papillys tjänster är interaktiva – det innebär att du gör många val under resans gång – dina val gör att du tillsammans med programmet mejslar ut hur dina svårigheter och utmaningar ser ut. Programmet ger dig därför en bra känsla vad du behöver jobba med för att uppnå bättre balans. Interaktiviteten gör också att du kan jämföra för dig själv hur du gradvis förändrar ditt beteende och förhoppningsvis mår bättre. Inget av ovan nämnda funktioner finns hos de som säger sig vara Papillys konkurrenter.

 • Om Papilly

  • Vad är Papilly?

   Papilly har i samarbete med världsledande forskare utvecklat en banbrytande tjänst som effektivt minskar och förebygger stressrelaterad ohälsa – både på och utanför arbetet.
   Papillys tjänster tar sin utgångspunkt i den moderna människans behov och livsstil och innebär ett helt nytt sätt att motverka den oroväckande ökningen av stressrelaterad psykisk ohälsa.

  • Varför finns Papilly?

   Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige i dag och stressrelaterad ohälsa ökar mest. Så många som var tredje kvinna och var fjärde man i arbetslivet upplever att de ofta känner sig stressade. De som blir sjuka av stress är ofta i övrigt friska människor och det kan ta flera år att komma tillbaks. Stressen skadar oss och kostar samhället pengar. Vi ville skapa ett program som kan förebygga stress och psykisk ohälsa genom att hjälpa människor att ta tillbaka kontrollen över sina liv.

  • Vem äger företaget?

   Bolaget är noterat på NASDAQ OMX First North. Första handelsdag för bolagets aktie var den 2 oktober 2014. Information över de största aktieägarna finns under investor relations.

  • Vilka andra program kommer att lanseras i framtiden?

   Först ut i Papillys produktutbud är Stressprogrammet. Det följs sedan av nedstämdhetsprogrammet. Därefter planeras program för sömnproblem, missbruk och ångestproblematik.

 • Sjukskrivningar

  • Vad kostar sjukskrivningarna gällande psykisk ohälsa i Sverige idag?

   Enligt OECD kostar sjukskrivningarna samhället 70 mdr om året, enligt en rapport från 2013. Enligt Försäkringskassan (siffror presenterade vid regeringens presentation i maj 2015), toppade psykisk ohälsa diagnoser med högsta direkta kostnaden (livsstilssjukdomar och cancer kom trea). Kostnaderna är höga eftersom 1) sjukdomstillståndet är långt och 2) det drabbar i yngre ålder.

  • Hur många sjukskrivs på grund av stressrelaterade symptom?

   Enligt Försäkringskassan var drygt 71 000 personer sjukskrivna pga. psykisk ohälsa, av dem var 26 000 sjukskrivna pga. stress (”akut stressreaktion”) i slutet av 2014. Diagnosen är vanligast mitt i livet – allra störst risk löper personer mellan 30 och 39 år.

  • Hur ser ökningen ut över tid?

   Sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa har ökat med 48 procent sedan 2012. Stressrelaterade sjukskrivningar har ökat med 73 procent sedan 2012. Det är tredje året i rad som stressrelaterade sjukskrivningar ökar.

  • Hur ser sjukskrivningarna ut om man jämför män och kvinnor?

   Enligt Försäkringskassan är kvinnor mer drabbade än män. Bland sjukskrivningar generellt är två av tre sjukskrivna kvinnor. Och enligt en Sifo-undersökning nyligen upplever var fjärde kvinna en ”hög stressnivå”. I toppen av listan fanns arbetet (46 procent upplevde det som mest stressande) men även faktorer utanför arbetet utgör en stor del av stressen idag.

  • Varför är stress så farligt?

   Stress i sig är inte farligt – under korta perioder. Forskningen är överens: det är när stressen blir långvarig och framför allt när man inte får någon återhämtning som stress blir farligt. Återhämtning är nyckeln.