Papillys stressprogram bygger på den samlade kunskapen och den senaste forskningen om stress och om vilka metoder som har bäst effekt. Det finns gott om forskning som visar att vi kan lära oss att förebygga stress och öka vårt välbefinnande. Det finns mängder av böcker, kurser, coacher och terapeuter att få hjälp av. Det är bra, det fungerar för en del och sämre för andra. Att läsa en bok kan ge insikter och förståelse men skapar sällan en bestående förändring i ditt liv. Övningarna och kunskapen glöms bort om den inte används och blir inte en del av våra liv. Att gå till en psykolog eller terapeut är också en bra väg. Det unika med Stressprogrammet är att vi gör forskning och kunskap om hur man minskar stress tillgänglig för alla som vill. Metoden i sig skapar dessutom förändring. Att reflektera, skriva in och träna i individuellt anpassade övningar skapar en beteendeförändring som annars är mycket svår att få till.

Att följa programmet är en upplevelse i sig. Du kommer att upptäcka nya saker du inte visste om dig själv och du får vägledning till hur just du ska kunna må så bra som möjligt.

Metoden är unik och effektiv. Ofta minskar känslan av stress ganska omgående och du börjar må bättre. Samtidigt som resultaten ofta märks snabbt är metoden utformad för att skapa en bestående förändring.

I programmet kommer du att få hjälp med att kartlägga vad som stressar dig och göra övningar som hjälper just dig att hantera det som du upplever är orsaken till din stress. Några av frågorna du får svar på:

  • Vad är återhämtning för just dig?
  • Vad är viktigt för dig i ditt liv?
  • Vad ska du acceptera inte går att påverka?

Du som användare kommer att få lära dig ett flertal strategier för att hantera stressande tankar och livssituationer på ett för dig funktionellt sätt. Du får träna på konkreta saker du kan göra för att förbättra till exempel din återhämtning, din förmåga att säga nej, din kommunikation och dina relationer.

Genom programmet får du de bästa förutsättningar till bättre balans och kontroll.

Kunskaperna och strategierna som är det konkreta resultatet av programmet kommer du kunna använda i nya situationer som uppstår längre fram.