EN VÄNDPUNKT I TID

Vi vet inte alltid vad som fick bägaren att rinna över. Och när det gått för långt är vägen tillbaka ofta både lång och mödosam. Lösningen är att stanna upp i tid och stärka vårt försvar. Bli bättre rustad för livets utmaningar. Stressprogrammet förbygger stress oavsett orsak och lär dig hantera konsekvenserna – innan det är för sent.

Läs mer om stress

Det bästa vetenskapen kan ge

Stressprogrammet är utvecklat av ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Forskarna har valt ut de metoder som visat sig ge bäst resultat. Programmet bygger främst på ACT – den senaste utvecklingen inom kognitiv beteendeterapi och som visat mycket goda resultat vid bland annat stress.

MER OM FORSKNINGEN